Ansatte

 

Liv Holmesland

Biblioteksjef
Tlf: 473 92 001 / 31 28 14 84
E-post: liv.holmesland@royken.kommune.no

Liv er leder for folkebiblioteket i Røyken, og har kontor i hovedbiblioteket på Slemmestad. I tillegg er hun leder for Cementmuseet og Geologisenteret.

 

Inger-Marie Morberg Gabrielsen

Bibliotekar og geologikonsulent
Tlf: 31 28 14 84
E-post: inger-marie.gabrielsen@royken.kommune.no

Inger-Marie er bibliotekar ved hovedbiblioteket på Slemmestad. Hun er også geologikonsulent, og underviser blant annet skoleklasser i geologisenteret.

 

Andreas Kjøde

Bibliotekar
Tlf: 31 28 14 84
E-post: andreas.kjode@royken.kommune.no

Andreas har ansvar for bibliotektjenester til barn og ungdom ved hovedbiblioteket på Slemmestad. Han er også mye ved filialen der han formidler litteratur til skolebarn.

portrett i sorthvitt av Paula Heim

Paula Heim

Bibliotekar
Tlf: 31 29 61 45
E-post: paula.heim@royken.kommune.no

Paula har ansvar for bibliotektjenester til barn og ungdom på filialen på Midtbygda, men er også å se på hovedbiblioteket på Slemmestad. Hun har også ansvaret for arrangementene til barn og unge.

Jon Esteban Furøy

Bibliotekar
Tlf: 31 28 14 84
E-post: jon.esteban.furoy@royken.kommune.no

Jon er bibliotekar ved hovedbiblioteket på Slemmestad og jobber blant annet med arrangementer og formidling av litteratur til voksne, samt verksteder til barn og unge. Han driver også med geologiformidling.

Elin Sandsether

Bibliotekar
Tlf: 31 29 61 45
E-post: elin.sandsether@royken.kommune.no

Elin har ansvar for bibliotektjenester til voksne ved filialen på Midtbygda. Hun har også vakter på Slemmestad.

 

Linda Solheim

Bibliotekar
Tlf: 31 28 14 84
E-post: linda.solheim@royken.kommune.no

Linda er bibliotekar ved hovedbiblioteket på Slemmestad, og har ansvar for biblioteksystemet vårt, Bibliofil – samt for arrangementer, Hun driver også med blant annet markedsføring og formidling til voksne.

2016

Hele personalet samlet under en geologitur til bla. Høvikvollen, juni 2016