Plassen forteller

-En vandring gjennom Slemmestad

 

Mp3-spillere med guiding til 6 utvalgte geologi- og indutrihistoriske stopp i Slemmestad kan lånes i biblioteket.

Spilleren lånes ut med hodetelefoner for en eller to personer.  Bruksanvisning og kart følger med.

Spilleren lånes ut mot kvittering og et depositum på 200 kr.  Den kan lånes i 2 timer.

Kom innom og prøv en da vel!


1. Havna
2. Geologi
3. Arbeiderbolig
4. Drosejbua / Badet
5. Sekkefebrikken
6. Portnerstua / Lastemaskin