I forbindelse med at Cementmuseets bildebase nå er lagt ut på nettet, ønsker vi å feire dette med et lokalhistorisk arrangement i biblioteket 24. januar kl. 18.30. Terje Martinsen, tidligere ordfører i Røyken og lokalhistorisk kapasitet og forfatter kommer for å snakke om Slemmestads fremvekst som industristed, godt støttet av bilder fra samlingen. Biblioteksjef Liv Holmesland vil også si litt om fabrikken og de mer tekniske bildene i samlingen. Nettsidene til Cementmuseet har også fått en real ansiktsløftning, så dette skal vi også feire – med bilder, foredrag,  kaffe og godt bakverk. Velkommen!

For de som har lyst til å kikke på bildene, ligger databasen her: https://mediearkiv.royken.kommune.no/fotoweb/archives/5008-Cementmuseet/ Vi er glade for alle tilbakemeldinger på bilder som er mangelfullt registrert. Ta i såfall kontakt med Linda Solheim på e-post  linda.solheim@royken.kommune.no eller telefon 31 28 14 84.