Stinn brakke og stormende jubel – Trilobox ble torsdag 12 april offisielt åpnet. Ordfører i Røyken kommune åpnet det hele ved å tenne lysene i monterne. Trilobox er det eneste stedet i Norge du nå kan se de flotteste trilobittene, preparert av Maximo Alfonso Rojo.

Vi gleder oss til å ta boksen i bruk, og venter mange skoleklasser på besøk nå i vårmånedene. Åpningstidene ellers er tirsdager og fredager kl 12-15. Men ved kapasitet åpner vi gjerne dørene på forespøsel utenom disse tidene. Henvend deg da til biblioteket.