logo geologisenteret

Slemmestad GeologisenterTrilobox

Trilobox er vårt midlertidige nye geologisenter med ny utstilling og formidlingsrom. Den offisielle åpningen var 12. april 2018 og har siden da hatt masse besøk. Spesielt i hele mai og starten av juni har det vært speidere, museumsfolk, barnehager og ikke minst skoleklasser på besøk.

Trilobox er navnet på:

  • Containerbygget (formidlingsrommet)
  • “Knuseriet” der trilobitter prepareres av Maximo
  • Uteområdet med geologimodeller
  • Knutepunkt for geologiturene i området

Takk til Nasjonalbiblioteket, Sparebankstiftelsen, Naturhistorisk museum, UiO og Røyken Kommune som gjør dette mulig for oss!

Nasjonalbiblioteket
Sparebankstiftelsen
Naturhistorisk museum
Røyken KommuneGeologisenteret flytter ut fra dagens lokaler i biblioteket og inn i et containerbygg ute ved Knuseriet. Disse to byggene vil sammen med uteområdet i mellom utgjøre de tre elementene vi vil kalle Trilobox.

Trilobox blir et midlertidig geologisenter som skal huse utstillinger og være en formidlingsarena for barn og unge som vil lære om Slemmestads fantastiske geologi. Her vil du finne trilobitter og andre spennende fossiler. Mange skolebarn har i dag undervisningsopplegg i geologisenteret, og de vil fra nå av få det i nye spennende lokaler. Her vil det holdes foredrag, være digitale utstillinger og bli et sted der publikum kan oppleve og lære mer om vår geologiske fortid.

I Knuseriet kan du følge utgravingene av et av Norges mest spennende fossilfunn. Universitetet i Oslo med Jørn Hurum & co har gjort et meget interessant funn i Slemmestad. Her vil vår preparant arbeide med funnene og få fram de mest fantastiske fossiler – 450 millioner år gamle. Publikum vil kunne følge det nitide arbeidet det er å få Slemmestad urinnvånere fram i lyset igjen.

Nytt av året er at alle geologiturene i Slemmestad og nærområdet blir skiltet.
I samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd har Røyken kommune søkt og fått støtte fra Gjensidige-stiftelsen til skiltprosjektet.
Turene, som er både korte og lange, går ut fra Trilobox, og tar deg med på en spennende oppdagelsesreise i vår geologiske fortid.

Trilobox er åpnet

Trilobox er åpnet

Stinn brakke og stormende jubel - Trilobox ble torsdag 12 april offisielt åpnet. Ordfører i Røyken kommune åpnet det hele ved å tenne lysene i monterne. Trilobox er det eneste stedet i Norge du nå kan se de flotteste trilobittene, preparert av Maximo Alfonso Rojo. Vi...

les mer
Containerbygget kommer

Containerbygget kommer

I dag kom det nye geologisenteret tilkjørt på lastebil. To containere som sammen skal danne det nye midlertidige geologisenteret. nå gjenstår sveising, snekring inne og ute, vinduer/dører og ikke minst innredning. Nå skjer det virkelig...

les mer

Besøk oss!

Skoleklasser og andre grupper er velkomne til omvisning.
Kontakt Inger-Marie M.Gabrielsen på tlf 31 28 14 84 eller send e-post.

Åpningstider

  • Faste åpningstider april-september.
  • Ta kontakt biblioteket for besøk utenom tidene.
  • Ved kapasitet åpner vi gjerne på forespørsel.

Bilder tatt av Slemmestad Bibliotek, Morten Flaten og Hans Arne Nakrem | Bilder fra Instagram av respektive brukere. | Design av Blåis