Veiledning til offentlige tjenester på nett

Flere og flere tjenester fra det offentlige er flyttet over på nettet, og dette synes mange er vanskelig og uoversiktlig å forholde seg til. Vi på biblioteket vet mye om slike tjenester og kan bistå med å vise vei. Det kan være ting som oppretting av digital postkasse, bestilling av legetime på nettet, pålogging til tjenester med MinID eller andre påloggingsløsninger, melding om flytting, bestilling av helsetrygdkort eller søknad om bostøtte. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg på vei eller avtaler en tid der vi kan sette oss ned. Det er viktig å si at vi viser vei til tjenestene, men kan bare i begrenset grad hjelpe til med utfylling av skjemaer etc på grunn av personvern og ansvar. Velkommen til oss!

Her har vi lagt ut en liste med temaer vi tenker oss kan være aktuelle for dem som vil prøve seg selv:

 

Tilgang til offentlige tjenester med MinID eller BankID

 • MinID gir tilgang til offentlige tjenester på mellomhøyt sikkerhetsnivå (nivå 3) og kan fås fra 13 år
 • BankID gir tilgang til offentlige tjenester på høyt sikkerhetsnivå (nivå 4). Vanligvis fra 15 år.
 • BankID på mobil gir tilgang til offentlige tjenester på høyt sikkerhetsnivå (nivå 4).
 • Buypass ID er elektronisk ID på smartkort og gir tilgang til offentlige tjenester på høyt sikkerhetsnivå (nivå 4).
 • Commfides gir tilgang til offentlige tjenester på høyt sikkerhetsnivå (nivå 4).  Den leveres på en sikker USB-pinne og kan brukes til å få tilgang til offentlige tjenester i tillegg til å lagre filer kryptert, surfe sikkert på nett og sende signert og kryptert epost. Du må ha Java installert på maskinen din for å bruke Commfides elektroniske ID.
 • Se http://eid.difi.no/nb/minid for informasjon

 

Digital postkasse

Det er strenge krav til håndtering av personinformasjon. Eksempler på post med personlige opplysninger kan være vedtak, svar på søknader og helseopplysninger. Løsningen er digital postkasse som kan motta og oppbevare viktig post sikkert og digitalt. Her kan man også motta post fra noen private aktører.

 • Du kan velge mellom to postkasser som tilfredsstiller sikkerhetskravene
 • Digipost – er den vanligste og leveres av posten
 • e-Boks – er det andre alternativet
 • Hovedforskjellen på de to er hvilke private aktører du kan motta post fra i de ulike postkassene
 • Les mer om hvordan du oppretter postkasse på https://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse

 

Norge.no

 • Norge.no er en inngangsport til digitale tjenester fra stat og kommune, utviklet og driftet av Difi
 • Inndelt i Tjenester m lenker eller Livssituasjon som har mer artikkelformet info
 • Eks Tjenester: Arbeid – pekere til NAV, Skattetaten, Utdanningsdirektoratet m.fl
 • Eks Livssituasjon: Dødsfall og arv – med info om dødsattest, gravferd, arv og skifte m.m.
 • Det er også en egen seksjon om Digital postkasse, så dette er stedet å gå jfr forrige punkt

 

Altinn og Brønnøysundregistrene

 • Altinn (https://www.altinn.no/no/) brukes for å levere elektroniske skjemaer til offentlige etater. Brorparten av skjemaene som ligger på tjenesten er for næringslivet, f.eks skjema for registrering av enkeltmannsforetak, men også en del for privatpersoner som flyttemelding eller aksjeoppgaveskjema.
 • Brønnøysundregistrene (https://www.brreg.no/) har utviklet Altinn. I tillegg er dette stedet for å søke i en mengde registre og eller f.eks søke om organisasjonsnummer, søke i motorvognregisteret etter heftelser ved kjøretøy, betale jaktavgiftene dine i jegerregisteret, søke i enhetsregisteret eller laste ned åpne datasett.

 

Nav.no

 • Ansvar for arbeid, trygd og sosiale ytelser
 • Også info for utenlandske arbeidstakere på www.nav.no/workinnorway
 • Eier av nettsted har ansvar for info om hvordan det skal brukes. Kanskje særlig viktig for NAV

 

Skatteetaten

 • Ansvar for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. Nettsted: skatteetaten.no
 • De mest klassiske tjenestene er skattekort, skatteoppgjør og selvangivelse.
 • På nettstedet finner man blant annet en del e-læringskurs om bl.a skattekort og selvangivelse man kan tipse folk om
 • Man kan bestille attester på skattetaten.no som bostedsattest, fødselsattest, vigselsattest m.fl., men blir gjerne videresendt til altinn

 

Helsetjenester på nett

 • helsenorge.no kan du få informasjon om helsehjelp og rettigheter, helse og livsstil og sykdom/ diagnose. Pålogging med bankid eller annen id med nivå 4. Her kan man bl.a bytte fastlege, finne behandlingssteder og få tilgang til kjernejournalen sin.
 • For noen fastleger kan man også bestille timer herfra, mens andre bruker tjenester som f.eks pasientsky.no
 • Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til fagkunnskap. En del ressurser er også tilgjengelig for hele befolkningen. Her ligger det tilgang til mange store medisinske tidsskrifter i fulltekst samt databaser innenfor medisin, sykepleie og fysioterapi. Merk særlig kunnskapspyramiden og McMaster Plus.

 

Politi og pass

 • Politiet.no gjør flere digitale tjenester tilgjengelig for alle, blant annet:
 • Pass
 • Politiattester
 • Anmeldelser
 • Tillatelser

 

Ny i Norge

 • UDI.no
 • Enkel nettside delt inn i «Skal søke», «Har søkt», «Har fått svar» og «Skal fornye»
 • Her finner man informasjon om hvordan man søker om og gjennomfører familiegjenforening, får arbeidstillatelse, søker oppholdstillatelse med mer. Også informasjon om hvordan man går frem etter at en søknad har gått igjennom eller blitt avslått.
 • nyinorge.no
 • «Praktiske opplysninger fra offentlige etater»
 • Retter seg mot «Familieinnvandrere» og «Arbeidsinnvandrere»
 • Tar opp følgende temaer:
 • Flytting til Norge
 • Arbeid
 • Barn og skole
 • Helse
 • Fritid
 • Transport og tjenester
 • Verdt å vite

 

Storting og regjering på nett

 • Stortinget.no har mye generell informasjon om Stortinget, konstitusjon m.m. Også mye info laget for barn (under Om Stortinget).
 • På nettstedet ligger dagsprogrammet på Stortinget, oversikt over hvem som sitter på Stortinget, og hvem som sitter i de ulike komiteene. Også hist.
 • Oversikt over saker, spørsmål og vedtak og alle dokumenter med opphav i Stortinget (Innstillinger, forhandlinger m.m.) (under Saker)
 • Regjeringen.no her finner man alle dokumenter fra regjeringen som skal til Stortinget (høringer, proposisjoner etc) samt NOUer m.m. Det ligger også mye nytt her til pressen, samt presentasjon av departementene og en del om regjeringen og styringsformen generelt.

Lover og juridisk veileder

 • Lovdatas (privat stiftelse) åpne nettsted (lovdata.no)inneholder de primære rettskildene. Denne informasjonen er gratis og omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts-  og lagmannsrettsavgjørelser samt avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen – EMD. Med innlogging får man i tillegg rundskriv, lovforarbeider, rettsavgjørelser, vedtak, uttalelser, juridiske artikler, EØS/EU-rettskilder og andre internasjonale rettskilder samt redaksjonelle merknader og kommentarer til rettskildene.
 • Juridisk nettviser (juridisk.net/jn/home) driftes av UiO og er en nettportal for juridiske ressurser som har samlet en haug med kilder fra hele verden. Kan bl.a brukes til å finne info om juridiske forhold i andre land.