bibliotek bøker bokhyllerFor å få inn “gamle synder”, stryker vi nå purregebyret ved for sent innlevert materiale frem til 17. desember hvis bøkene/filmene leveres. Hvis det er vanskelig å nå oss i åpningstiden, er det en luke i personalinngangen på venstre side av biblioteket på Slemmestad, og en boks utenfor døren på Midtbygda bibliotek. 17 desember slås låneregisteret og mediebasen vår sammen med Asker og Hurums. I 2020 vil lånereglene bli endret litt. Vi jobber med å legge siste hånd på verket på disse, men det vi vet, er at det ikke blir gebyrer ved påminnelser fra 2020, men at materiale som ikke har blitt levert etter to påminnelser, blir sendt til regning med et gebyr på 100 kroner. Hvis bøkene leveres raskt etter at regningen er mottatt, holder det å betale gebyret på 100 kroner. Dersom det ikke gjøres opp, vil regningen bli sendt til inkasso. Vi kommer også til å innføre pinkoder på alle kort før sammenslåingen. Mange har allerede en pinkode, og vi hjelper de som trenger dette som ikke har det. Vi håper overgangen skal bli mest mulig smertefri, og at vi på sikt skal kunne gi enda bedre tjenester. Vi er alltid parat til å hjelpe og svare på spørsmål.