Ebokbib avslutter i dag sitt produkt i bl.a Buskerud, og alle som liker å lese bøker på nettbrett eller telefon, må bytte til appen Bookbites. En del av dere har fått beskjed om dette i appen som pushmelding. Velg Akershus og Asker kommune. Vi tror dessverre ikke at ventelisteplasser blir med over i ny app. For dere som har lastet ned bøker i ebokbib, får dere lese bøkene ferdig før appen slutter å virke. Spør oss på biblioteket om Bookbites og les mer her: https://edu.bookbites.com/no/bibliotek-funksjoner/